Teishos Fleur ab 2021

Teishos Fleur ab 2021

2021-07 Fleur - Diamantsutra (Sesshin Teisho)

Teil 1
Teil 2

2021-05 Fleur Intensiv Gelassenheit n.a.

2021-03 Fleur Intensiv Paramitas

2021-01 Fleur Intensiv Shinjinme